7/8/09

Άποψη της Ελευσίνας 1817-1829

Γενική άποψη της Ελευσίνας από την ανατολική είσοδο του χωριού
Ατσαλογραφία από το βιβλίο του W.H.Williams 'Select views in Greece with
classical illustrations' (Edinburgh 1829) Χαράκτης W. Miller


Γενική άποψη της Ελευσίνας από την ανατολική είσοδο του χωριού
Σχέδιο του William Gell , χάραξη G. Cooke από το βιβλίο της Εταιρείας
των Dilettanti 'The Unedited Antiquities of Attica' (London 1817)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου